ความรักเหมือนตด

เคยได้ยินคนเปรียบเที่ยบความรัก กับสิ่งนู่น สิ่งนี้มาเยอะมากเลยนะ แต่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ย ก็ความรักกับตดเนี่ยแหระ