ความจริงที่ตลกเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์ : สิ่งที่หวังกับความเป็นจริง

ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน บางสิ่งบางอย่างทีหวังไว้มันก็ไม่เป็นเช่นนั้น แต่ถึงจะไม่เป็นอย่างที่หวังเราก็แฮปปี้ไม่ใช่เหรอ