สัญญาณเตือน ! ความสัมพันธ์นี้ควรจบลงเสียที | เป็นแบบนี้...เลิกดีกว่า

สัญญาณเตือน ! ความสัมพันธ์นี้ควรจบลงเสียที | เป็นแบบนี้…เลิกดีกว่า

ความรักมักเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก และไม่แน่นอน และบางครั้งการเลิกราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า - สัญญาณเตือน... ความสัมพันธ์นี้ควรจบลงเสียที